Retur & reklamationer tubular-well(tw)


Varor som handlats av tw skall var felfria, vi garanterar att de

är felfria vid leverans och under en garantiperiod. Skador som

orsakats av transportören skall däremot alltid reklameras dit.


Tw testar all produkter innan leverans, slutrör får dessutom

en märkning av bias och gm för typiskt driftsfall. 


Garantin förutsätter att rören använts i enlighet med datablad.

T.ex. att rören använts i kopplingar avsedda för just dessa rör

(eller ekvivalenser) och att eventuella justeringar av bias gjorts 

på rätt sätt. 


Du kan alltid maila tubular.well@gmail.com för  

frågor om produkter du köpt här.


Nog om reservationer. Du har köpt kvalitetetsrör och de skall 

fungera !  Får du problem gör så här:


Hämta RR-forumuläret och fyll i det . Märk det felande röret.

Om det är en del av ett matchat par/quad och du behöver

optimal matchning så sänd in bägge/alla 4, detta för att

du skall få ett ersättningsrör som matchar. 

Packa röret/rören väl

Bifoga kopia på inköpskvitto samt ifyllt RR-formulär.


Adressen finns i RR-formuläret.


Maila oss gärna så får du besked om leveranstid.


Du betalar porto till tw, tw betalar porto till dig.